Strategisch Management

Gedwongen verandering of verwezenlijking van ambities?

U heeft het vast al honderd keer gehoord of gelezen: voor ondernemingen in de huidige markt is het van levensbelang om aan te passen aan de omgeving. Verandering is een constante en verandering negeren is geen optie meer. Helaas is dit vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom kunt u uw strategie beter op een andere manier vormgeven. Wat zijn uw ambities, uw dromen en idealen voor de toekomst? Hoe wilt u uw organisatie verbeteren en nieuwe kansen benutten? Als u deze vragen beantwoordt, zult u zien dat er in uw achterhoofd vaak al veel ideeën spelen die uw onderneming kunnen helpen om in te spelen op de omgeving en uw strategie op een succesvolle manier te ontwikkelen. En mochten uw ideeën niet direct tot een concreet plan leiden dan helpen wij u hier graag mee!

Onze aanpak

Het formuleren en het implementeren van een strategie zijn in de praktijk vaak twee verschillende zaken. Toch is het van groot belang dat de door uw ontwikkelde strategie niet slechts een mooi idee op papier blijft. Daarom zien wij strategisch management als een continu proces waaraan gewerkt moet blijven worden. In ons proces doorlopen wij samen met de ondernemer de volgende stappen:

  • In kaart brengen van sterke en zwakke punten
  • In kaart brengen van kansen en bedreigingen
  • Bovenstaande punten samenbrengen in een SWOT-analyse
  • Prioriteiten geven aan punten die uit deze analyse voortvloeien (prioriteitenstelling)

Op deze manier ontstaat er op tamelijk eenvoudige wijze een concreet strategisch plan. Wij van Van de Pol Consult hanteren bij het opstellen van een dergelijk strategisch plan altijd één belangrijke stelregel:

Een strategisch plan moet een balans vormen tussen de drie bouwstenen van uw organisatie: ruimte om te Ondernemen, inrichting van de Organisatie en                        uw Mensen.

De strategische kloof… én de strategische brug!

Het strategische plan dat u voor uw organisatie heeft opgesteld op basis van de hierboven genoemde stappen is niet het einde van de race. Toch zien we vaak dat het voor veel ondernemers hier ophoudt. In de bedrijfskundige literatuur is hier een mooi begrip voor bedacht dat de strategische kloof heet: het verschil tussen het resultaat van uw bedrijf als uw niets doet en het resultaat als u uw strategische plan ook daadwerkelijk uitvoert. Het feit dat een dergelijke kloof in de praktijk ontstaat, is niet zo vreemd omdat strategie en strategische plannen toch vaak worden geassocieerd met iets vage, zweverige acties die door het management worden bedacht maar waar in de praktijk weinig mee wordt gedaan. Echter, Van de Pol Consult vormt graag de brug voor uw strategische kloof! Onze adviseurs zijn altijd op een praktische manier bezig met strategie en wij helpen u graag om uw beleid te vertalen naar bijvoorbeeld deze concrete stappen:

  • Vertalen naar werkbare en concrete beleidsplannen
  • Klankborden om tot een consistente organisatie-inrichting te komen
  • Opzetten van kritieke succesfactoren en vertaling naar prestatiemonotoringssysteem
Meer weten? Bel 085 - 104 28 07 of laat uw gegevens achter Contact opnemen