Procesmanagement

Procesmanagement als basis voor een effectievere organisatie

Bedrijfsprocessen zijn de rode draad door iedere organisatie en kunnen opgesplitst worden in primaire en secundaire processen:

 • Primaire processen: Verkoop, productie, inkoop, logistiek
 • Secundaire processen: Personeel, financiële administratie, marketing

Als deze bedrijfsprocessen op de juiste manier worden opgezet en gemanaged, kan dit bijdragen aan de levering van een product of dienst tegen een hogere kwaliteit, lagere kosten en een kortere doorlooptijd. Het vakgebied procesmanagement is belast met het optimaal organiseren van bedrijfsprocessen teneinde rendements-verbeteringen te kunnen realiseren.

Procesmanagement levert een bijdrage aan het leveren van een product of dienst tegen een hogere kwaliteit, lagere kosten en een kortere doorlooptijd

Richten, inrichten en verrichten van processen

Om zowel op korte als op de lange termijn effectief ingerichte bedrijfsprocessen te hebben, dienen er op drie niveaus van organiseren beslissingen genomen te worden: strategisch, tactisch en operationeel. Oftewel het richten, inrichten en verrichten.

 • Richten: Bepalen van de lange termijn invulling van processen (strategisch)
  Passend richten van processen om te streven naar laagste kostprijs, betrouwbaar proces of goede klantrelatie (naar Tracey & Wiersema)
 • Inrichten: Ontwerpen en besturen van primaire (en relevante secundaire) processen (tactisch)
  Uitvoerbare inrichting in samenhang met strategische doelen. Tevens het mogelijk maken van procesbeheersing en het maximaliseren van klantwaarde
 • Verrichten: Uitvoeren, monitoren en bijsturen van dagelijkse uitvoering (operationeel)
  Consistent uitvoeren van processen, verstrekken van volledige sturingsinformatie en wegnemen van verspillingen

Samenhang en duidelijkheid

Er is geen voorgeschreven manier die per definitie leidt tot maximale kwaliteit, laagste kosten of kortste doorlooptijd. Daarom staat uw organisatie bij ons altijd centraal en zijn wij altijd op zoek naar procesinrichting in samenhang met de strategische doelen, maximaliseren van klantwaarde, duidelijkheid in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en het continue verbeteren van processen.

Hierbij maken we onder andere gebruik van de invloeden van Lean Thinking, Total Quality Management en Six Sigma. Echter, onze adviseurs zullen u niet belasten met lastige modellen maar brengen u de praktische invulling van bewezen kwaliteitsmanagementsfilosofieën. Dit zijn de belangrijkste:

 • Lean Thinking: Praktische benadering voor het wegnemen van verspillingen
 • Total Quality Management: Verzameling van praktische modellen met het oog om alle activiteiten in eenmaal goed te doen
 • Six Sigma: Statistische benadering voor het wegnemen van variatie in processen

Deze focus komt overeen met onze zienswijze op organisaties. U leest hier meer over het aanbrengen van balans tussen ruimte om te Ondernemen, inrichting van de Organisatie en uw Mensen.

Managementsysteem als basis voor procesbeheersing en continu verbeteren

De invulling en samenhang van bedrijfsprocessen wordt veelal samengebracht in een managementsysteem zoals het INK-model of ISO 9001. Een juiste invulling kan gezien worden als de basis om de organisatie en haar processen te beheersen en continue te verbeteren. Het opzetten van samenhangende processen, het samenbrengen van duidelijke afspraken klinkt echter makkelijker dan het in werkelijkheid is. Procesmanagement is een lastig vakgebied waarbij de beoogde voordelen niet of maar gedeeltelijk worden behaald. Enkele oorzaken zijn:

 • Ontbrekende samenhang in processen
 • Onleesbare of onwerkbare processen of werkinstructies
 • Gebrek aan sturingsinformatie
 • Overmaat aan overdrachtspunten
 • Klant wordt onvoldoende centraal gesteld
 • Niet durven breken met de ‘zo doen we dat hier altijd’-gedachte

Door een objectieve en kritische kijk op uw organisatie kunnen processen samengebracht worden en kunnen er daadwerkelijk verbeteringen doorgevoerd worden. Onze adviseurs kijken graag met u mee om uw processen optimaal te laten verlopen.

Van de Pol Consult helpt u met:

Onze experts ondersteunen u met het richten en inrichten van uw processen op respectievelijk strategisch en tactisch niveau, helpen u inconsistente procesonderdelen weg te nemen en weten uw cruciale sturingsinformatie vast te stellen en vast te leggen in een overzichtelijk managementdashboard. Ook het verbeteren van overdrachtspunten, wegnemen van verspillingen en het vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn mogelijkheden om rendementsverbeteringen te realiseren.

Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs voor meer informatie.
Welkom bij Van de Pol Consult, uw Partner in Ondernemen!