Kwaliteitsmanagement

Wat is kwaliteitsmanagement?

Kwaliteitsmanagement; Iedere onderneming, ieder bedrijf, iedere organisatie doet er aan. Kwaliteitsmanagement is namelijk alles wat u doet om de kwaliteit van uw product of dienst vast te stellen, te bereiken en te behouden. Heeft u een klein bedrijf en bent u de ondernemer? Dan stelt u waarschijnlijk zelf de kwaliteitseisen vast van uw product of dienst. Bent u werkzaam in een grote organisatie? Dan heeft u waarschijnlijk een kwaliteitsmanager in dienst die hier verantwoordelijk voor is. Hoe dan ook, één ding heeft u gemeen: de kwaliteit is pas goed genoeg als de klant dat vindt. Immers, als uw klant de kwaliteit van uw product of dienst niet voldoende vindt, zal hij ook niets bij u afnemen!

“Van een meter papier naar een werkbaar ISO kwaliteitssysteem”
Lees hier de case van Stork Thermeq

Van de Pol Consult is een Partner in Ondernemen voor haar opdrachtgevers.

Kwaliteitsmanagement: een procesbenadering met de klant centraal

Uit de voorgaande alinea blijkt de definitie van kwaliteit: datgene leveren wat de klant gevraagd heeft, op de juiste tijd, op de juiste plaats en in de juiste hoeveelheid. Succesvolle organisaties zijn zo ingericht dat zij hieraan kunnen voldoen. De klant, of beter gezegd, de klantwens staat hierin dus centraal. Bij het inrichten van de organisatie kijken we naar processen. Met name de kernprocessen, de processen van klant tot klant. Dat wil zeggen: de processen die nodig zijn om datgene te leveren wat de klant gevraagd heeft.

Kwaliteit gaat de hele organisatie aan!

Hoewel de kernprocessen uiteindelijk leveren wat de klant vraagt en daarom centraal staan, gaat kwaliteit niet alleen over die processen. Om de beste kwaliteit te leveren is een integrale aanpak benodigd. Ook sturende processen die de organisatie richting geven, zijn van belang. En tenslotte zijn ook de ondersteunende processen die nodig zijn om de organisatie ‘te laten draaien’ belangrijk. Een voorbeeld van een sturend proces is het beleidsproces. Een voorbeeld van een ondersteunend proces is Human Resource Management. Iedereen in de organisatie is dus verantwoordelijk voor kwaliteitsmanagement. De concrete invulling van het streven naar de beste kwaliteit komt samen in het kwaliteitsmanagementsysteem.

Kwaliteitssysteem en ISO certificering als basis voor continu verbeteren

Een effectief kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt leidinggevenden en medewerkers in de organisatie. Altijd met als doel de klant optimaal te bedienen. Daarnaast legt een kwaliteitsmanagementsysteem de basis voor continue verbetering. Hogere kwaliteit, lagere kosten en een kortere doorlooptijd zijn daar resultaten van. Een kader voor het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem, is de ISO 9001 norm. Met een ISO certificering toont u aan uw klanten, leveranciers en medewerkers aan, dat u kwaliteit en continu verbeteren geborgd heeft in de organisatie.

Helaas zijn er in het verleden maar al te vaak systemen voor kwaliteitsmanagement opgezet die beperkend werkten door de vele voorgeschreven procedures. Procedures zijn geen verplicht onderdeel van kwaliteitsmanagement of ISO 9001. Veel voorkomende valkuilen zijn verder:

  • Te gedetailleerde vastlegging waardoor verlies ontstaat van flexibel handelen op basis van vakmanschap.
  • Administratieve rompslomp zonder toegevoegde waarde: meten om het meten.
  • Niet benutten van verbetermogelijkheden: inzichten worden niet vertaald naar concrete acties.
  • Lees op onze kennisbank hoe u een goede procesbeschrijving maakt.

Procedures en werkinstructies zijn geen verplichte onderdelen van een kwaliteitsmanagementsysteem en dienen alleen te worden toegevoegd als de gebruiker daar behoefte aan heeft.

Onze visie

Succesvolle organisaties sturen op de output (uitkomst) van hun processen en daarmee op kwaliteit. Bij Van de Pol Consult zien we organisaties als een geheel van drie bouwstenen: (1) Ruimte om te Ondernemen, (2) de inrichting van de Organisatie en haar (3) Mensen. Succesvolle organisaties hebben een balans gevonden tussen deze drie bouwstenen. Van de Pol Consult geeft dit vorm in een kwaliteitsmanagementsysteem met een weergave van sturende- kern- en ondersteunende processen. Een schematische weergave van de organisatie.

ISO certificering kan een doel zijn vanwege een commercieel belang. Maar veel belangrijker is de bijdrage die het kwaliteitssysteem levert aan Uw Organisatie. Wij laten ons dan ook niet leiden door een eventueel voorgeschreven norm, maar nemen Uw Organisatie als uitgangspunt.

Impressie ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem

Meer weten? Vraag vrijblijvend een impressie aan van ons ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem met Uw Organisatie als uitgangspunt.

Welkom bij Van de Pol Consult, uw Partner in Ondernemen!