Groeien

U ziet de kansen…

Als ondernemer heeft u een goed lopende organisatie weten te vormen. U heeft inzicht in uw bedrijfsprocessen, kunt sturen op belangrijke prestatie indicatoren en werkt dagelijks samen met een prettige en gedreven groep collega’s. Bovendien liegen de resultaten er niet om. De markt is echter aan het veranderen en u bent genoodzaakt om de richting aan te passen. Er bestaan grootse ideeën om de markt met nieuwe producten en diensten tegemoet te komen, maar de ideeën stranden op het moment dat ze concreet gemaakt moeten worden.

Met andere woorden, strategisch blijft strategisch en een concrete vertaling naar de praktijk blijft uit. Bij deze vraagstukken komt Strategisch Management om de hoek kijken.

Strategisch Management

Strategisch Management kan gedefinieerd worden als het bepalen van de lange termijn koers van de organisatie, gericht op het waarborgen van de continuïteit. Van de Pol Consult ziet Strategisch Management als een continu proces. De grootste uitdaging ligt niet zozeer bij het op schrift stellen van het beleid, maar juist bij de tijdige controle en (bij)sturing op de gestelde doelstellingen. Hiervoor zijn onder andere  de juiste prestatie indicatoren van groot belang en is leiderschap nodig om een voorbeeld te stellen en om de juiste ruimte om te ondernemen te scheppen. Onze adviseurs zijn u hierbij graag van dienst.

Van de Pol Consult helpt ondernemers bij het opstellen van een helder beleidsplan en ondersteunt de vertaling naar concrete acties om continuïteit te waarborgen!

Groeien of Ontwikkelen

Van de Pol Consult heeft begeleiding rondom uitdagingen in het vakgebied Strategisch Management ondergebracht onder de dienst Groeien. Lees hierbij ‘Groeien’ als Ontwikkelen. Wij kunnen ons namelijk goed voorstellen dat u niet zo nodig groter wilt worden, maar niet achter wilt blijven op uw concurrenten. Beter is om Groeien te zien als het ontwikkelen van drie belangrijke bouwstenen van uw organisatie, namelijk:

  • Ruimte om te Ondernemen
  • De Organisatie
  • Uw Mensen

Dit houdt in dat Strategisch Management niet alleen te maken heeft met het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, of het benaderen van nieuwe (internationale) markten. Dit vraagt ook om na te denken over bijvoorbeeld de ontwikkeling van uw medewerkers, of het creëren van een cultuur die ondersteunt bij het bereiken van de vastgestelde doelstellingen en die bovendien past bij uw ondernemersvisie.

Van de Pol Consult laat ook u op lange termijn uitblinken

Van de Pol Consult is gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemers in het vertalen van hun grootse ideeën en kansen naar concrete actieplannen. Onze adviseurs helpen u bij het ontwikkelen van een helder en praktisch beleidsplan. Minstens zo belangrijk is dat wij u helpen het beleidsplan daadwerkelijk in uw organisatie te implementeren. Wij beheersen  namelijk verschillende expertises die u helpen ook op de lange termijn te kunnen excelleren:

Werkwijze en stappenplan Van de Pol Consult

Ook voor uw toekomst is Van de Pol Consult de Partner in Ondernemen. Niet door de nadruk te leggen op theoretische modellen, maar door praktisch toepasbaar advies en begeleiding van de implementatie van dit advies. Wij brengen in kaart waar voor u de kansen liggen. Tegelijkertijd worden niet alleen uw sterke punten maar ook uw zwakke kanten tegen het licht gehouden. Door de kansen die u als ondernemer ziet, te matchen met de mogelijkheden binnen uw organisatie, ontstaat er een goed beeld van zaken die concrete aandacht nodig hebben om de doelen te verwezenlijken. Uit de weg ruimen van blokkades, ruimtes scheppen voor ontwikkeling, investeren in nieuwe producten of werkmethoden, of het in- of uitbesteden van activiteiten zijn slechts enkele mogelijkheden om de kansen te benutten. Onze adviseurs helpen u hier graag mee.

Welkom bij Van de Pol Consult, uw Partner in Ondernemen!