MVO Prestatieladder certificering

De MVO prestatieladder: wat houdt het in?Impressie_van_managementsysteem

De MVO prestatieladder is een objectieve manier om de inspanningen, ambities en prestaties van uw organisatie aan te tonen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De MVO prestatieladder heeft een vijftal niveaus en om op de ladder te kunnen stijgen, moet er rekening worden gehouden met 33 MVO indicatoren. Deze indicatoren zijn de meetinstrumenten die bepalen of uw organisatie voldoende rekening houdt met de drie P’s: People, Planet en Profit. Een MVO prestatieladder certificaat maakt duurzame ontwikkeling binnen uw organisatie concreet en aantoonbaar.

Voordelen van de MVO prestatieladder voor uw organisatie

Het behalen van een MVO prestatieladder certificaat kan uw organisatie een heel aantal voordelen opleveren. Een aantal van die voordelen luiden als volgt:

  • De MVO prestatieladder maakt uw bedrijf aantoonbaar efficiënter en innovatiever. Doordat er op een zo efficiënt mogelijke wijze wordt omgegaan met grondstoffen en energie, bespaart uw organisatie kosten.
  • Een MVO prestatieladder certificaat levert uw organisatie een beter imago op. Het voorziet namelijk in de behoefte van de maatschappij om op een duurzame manier te ontwikkelen.
  • Een MVO prestatieladder certificaat vergroot uw geloofwaardigheid en communicatie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Met MVO prestatieladder certificatie toont u op een objectieve wijze aan dat u aan de hand van een managementsysteem concrete invulling geeft aan de MVO aspecten: People, Planet, Profit.

Aanpak Van de Pol Consult

Wilt u met uw organisatie een MVO prestatieladder certificaat halen, maar weet u niet precies hoe u dit moet gaan aanpakken? Dan kan Van de Pol Consult u helpen deze doelstelling te bereiken. Onze adviseurs maken gebruik van een handboek waarin een integraal managementsysteem is uitgewerkt. Dat wil zeggen dat de MVO prestatieladder norm in dit handboek geïntegreerd kan worden met andere normen die uw organisatie al heeft behaald of in de toekomst wil behalen. Bij het certificatieproces nemen onze adviseurs niet de norm, maar uw organisatie als uitgangspunt.

Welkom bij Van de Pol Consult, uw Partner in Ondernemen!