Cursus Intern Auditten

Duur1 dag (van 09:00 tot 17:00 uur)
LocatieTolsestraat 10, 4043 KB Opheusden
Vereiste voorkennisInzicht in interne processen, enige kennis van normen of managementsysteem is een pre
Aantal deelnemersminimaal 4, maximaal 12 deelnemers
Tarief€ 350,- per deelnemer (excl. BTW)*

*Studiemateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.
Neem contact met ons op voor de beschikbare datums waarop de cursus wordt gegeven of vul het aanmeldformulier in dan nemen wij met u contact op. Na afloop van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname.

Intern auditten als de olie in de motor van elk managementsysteem

Binnen veel organisaties worden interne audits vaak afgedaan als een noodzakelijk kwaad en verplichting vanuit een norm, zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 of VCA. “We houden mensen van het werk, vullen plichtmatig alle formulieren in, voegen deze netjes bij in de audit map om door de jaarlijkse externe audit te komen maar kijken er vervolgens nooit meer naar. Want dit is wat de norm van ons vraagt.“ Zonde! Wij vinden dat hierdoor gemakkelijk aan het belangrijkste doel van auditten voorbij wordt gegaan! Interne audits zien wij namelijk als de olie in de motor van elk managementsysteem op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu. Interne audits hebben namelijk als primair doel om knelpunten vast te stellen en deze op een snelle en effectieve wijze op te lossen.

Interne audits helpen inzicht te verkrijgen in de werkbaarheid van het managementsysteem binnen organisaties. Een audit is daarom een belangrijke tool om bedrijfsprocessen beter op elkaar aan te laten sluiten en deze continu te verbeteren.

Voorbereiden, uitvoering en opvolging van interne audits

In de cursus Intern Auditten wordt u de handvatten aangereikt om plichtmatig auditten te gaan zien als een kans om de kwaliteit van werken te verbeteren. Een audit met waardevolle uitkomsten kent altijd vier cruciale stappen: (1) Voorbereiding, (2) Uitvoering, (3) Rapportage en (4) Opvolging en Evaluatie. In de cursus wordt daarom allereerst aandacht gegeven aan de inrichting van een effectief auditing proces. Vervolgens worden verschillende technieken behandeld die u als auditor kunnen helpen om snel tot de knel- of pijnpunten te komen. De laatste stap is de fase waarin concrete verbetervoorstellen en oplossingen aangedragen moeten worden. En is dus ook de essentiële stap waar de waarde van auditten in gevonden kan worden. Namelijk, het komen tot concrete verbeteringen zoals het verhogen van de werkbaarheid en het beter op elkaar aan laten sluiten van processen. Helaas wordt ook deze laatste stap nogal eens overgeslagen.

Voor wie is de cursus Intern Auditten?

In de eerste plaats is de cursus Intern Auditten bedoeld voor kwaliteitscoördinators en VG-coördinators die verantwoordelijk zijn voor auditeren en het onderhouden van het managementsysteem. Door vanuit meerdere perspectieven naar de werkzaamheden binnen uw organisatie te kijken ontstaan er nieuwe inzichten en is de kans groot dat er knelpunten aangedragen worden die anders niet in beeld waren gekomen. Juist daarom is deze cursus niet alleen interessant voor de verantwoordelijke voor Intern Auditten, maar ook voor collega’s die regelmatig audits uit kunnen voeren.

Deze training zal gegeven worden door een ervaren (lead) auditor waardoor een juiste balans tussen theorie en praktijk mogelijk wordt gemaakt.

 Heeft u vragen of opmerkingen over de cursus Intern Auditten, neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs.